<Ustawa o działalności detektywów w Polsce

Ustawa o działalności detektywów w Polsce została uchwalona w 2002 r. Praktycznie zaczęła działać od 2003 r. Skodyfikowano aktem prawnym ogólny zarys procedur wydawania licencji oraz prawa i obowiązki detektywów (agencji detektywistycznych).

Jak każda ustawa budzi kontrowersje. W porównaniu z innymi uregulowaniami tego zawodu w innych państwach Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej czy USA wydaje się być mało czytelna i już u podstaw korupcjogenna. Jest to o tyle dziwne, że na jej przygotowanie było dużo czasu. Nie można oprzeć się wrażeniu, że przygotowana została pod określone osoby prowadzące działalność.

Żadna ustawa nie może być sprzeczna z Konstytucją a więc musi chronić podstawowe prawa obywatelskie. Jednocześnie detektyw (agencja detektywistyczna) powinien mieć prawo do korzystania w czasie wykonywania obowiązków przynajmniej z niektórych zasobów archiwalnych Państwa (ewidencja ludności, pojazdów itd.) aby u zarania nie rodziło to przestępstw-przekupstwa.

Oczywistym jest, że winno to być poddane bardzo ścisłej kontroli. Detektyw (agencja detektywistyczna) działa nie z osobistych pobudek ale na zlecenie konkretnej osoby. Po co więc Państwo "zmusza" go do działań pozaprawnych, kiedy mógłby pewne czynności wykonywać oficjalnie w sposób kontrolowany.

Odpowiedź wydaje się być oczywista. Dobra jest ta agencja detektywistyczna, która ma szerokie kontakty w instytucjach państwowych wymienionych jako przykładowe powyżej.

Dobrze jest jeżeli w niektórych sprawach, a w szczególności kryminalnych detektywi współdziałają z Policją. Niejednokrotnie może się to przyczynić do wykrycia przestępstwa lub jego zapobieżeniu. Natomiast nie może być to na zasadzie zależności i podległości żle rozumianej. Praktycznie w Polsce detektyw nie ma żadnych prawa a ten zawód powinien opierać się na określonych przywilejach. Jedynym wyjątkiem jest zapis ustawowy o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych. Tajemnicą jednak jest dlaczego detektywa przy gromadzeniu tychże danych osobowych zmusza się do działania pozaprawnego. Należy zgodzić się całkowicie z zapisem o pozbawieniu detektywa z korzystania z środków techniki operacyjnej. Jeżeli czynności detektywa mają na celu ochronę życia, zdrowia lub innych wartości prawnie chronionych to działania powinny być prowadzone wespół z Policją, Prokuraturą. Ale jaka jest przeszkoda aby dla celów dowodowych nie można było ustalić właściciela pojazdu jeżeli osoba nim zawiadująca jest tą, która bezspornie w potocznym rozumieniu jest kochanką (kochankiem) partnera (męża, żony) będącego w zainteresowaniu detektywa ? Takie uregulowanie dające dostęp do państwowych ewidencji mogłoby przyśpieszyć procedurę w Sądzie, jak również w wielu przypadkach zapobiec tragedii rodzin. Niejednokrotnie spotkałem się z wypowiedziami: gdybym wiedziała (wiedział) wcześniej może udałoby się uratować małżeństwo.

Nie ma ustaw doskonałych, ale każda powinna w fazie tworzenia zakładać jak najmniej błędów. Tego niestety nie można napisać o omawianej powyżej ustawie.

Sprawy rozwodowe | Wykrywanie podsłuchów | Detektywi | Pomoc prawna | Kontrola pracowników | Informacje o osobie | Poland detective | Pozycjonowanie NORIL

Detektyw - MG Marek Gzik | 92-631 Łódź Włodarska 6 | tel. kom. +48 0-501-472-649 | skype: detektyw-mg | e-mail: biuro@detektyw-mg.pl